Çatalca’da halkımızı selamlıyoruz. AK Parti’ye gösterdikleri teveccühten ötürü teşekkür ediyoruz.